+420 601 260 260     +421 949 356 539     jan.zdrazil@znalecka-cinnost.cz

Forenzní služby

Mizí z podniku Vaše peníze? Váš majetek? Zdá se, že podnik nedosahuje očekávaných hospodářských výsledků? Nezávisle a efektivně vyšetřuji podvody, zkreslování údajů o stavu hospodaření a další neetické, nemorální a nezřídka nelegální jednání. Zpracovávám forenzní analýzy hospodaření, procesů, vztahů, analyzuji plnění reorganizačního plánu apod.

Zajímá mě víc

Znalecká činnost

Jsem zapsaný znalec v České republice a na Slovensku s nejširším oprávněním k posuzování řízení podniků. Ve výkonu znalecké činnosti se zaměřuji především na hospodářskou trestnou činnost, insolvence, podvody, dotace a veřejné zakázky.

Zajímá mě víc

Poradenství a Interim Management

Potřebujete optimalizovat náklady, vyjednat lepší podmínky kontraktů, snížit pracovní kapitál, zlepšit vymáhání pohledávek, přenastavit procesy tak, aby Váš podnik fungoval efektivněji? Hledáte manažera (CEO, CFO, krizového) na záskok, který by vykryl aktuální potřebu Vašeho podniku?

Zajímá mě víc