+420 601 260 260     jan.zdrazil@znalecka-cinnost.cz

Forenzní služby

Mizí Vám z podniku Vaše peníze? Váš majetek? Nedosahuje podnik očekávaných hospodářských výsledků? Jsem tu proto, abych Vám pomohl.

V turbulentním tržním prostředí podniky čelí čím dál více a častěji nejrůznějším hrozbám. Ať již to jsou různé podvody mezi obchodními partnery, podvody mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, zkreslování účetních výkazů, obchodování propojených osob za ceny v místě a čase neobvyklé, podezřelé vazby a struktury mezi podniky, skryté vlastnické struktury, zpronevěry, úplatky, nestandardní postupy při veřejných zakázkách, podezřelé vazby managementu na další podniky, podezřelé jednání osob ve vedoucích pozicích a celá řada dalších neetických, nekalých a nezřídka i nelegálních aktivit, které podniky ohrožují na financích, na reputaci, na obchodním jménu a především … na životě.

Pokud se s něčím takovým Váš podnik potýká – nebo třeba máte jen pocit, že by se potýkat mohl, kontaktujte mě.

Co Vám mohu nabídnout?

 • mnohaleté zkušenosti s hospodářskou kriminalitou, forenzními analýzami, vyšetřováním, analýzami vztahů, analýzami řízení podniků, dodavatelsko-odběratelských vztahů, krizovým řízením podniku v potížích apod.,
 • nezávislé, objektivní a efektivní (jak ve vztahu k výsledkům, průběhu, tak i nákladům) šetření negativních událostí (ať už jde o pouhé podezření či o prokázanou činnost),
 • nezávislé a objektivní vyčíslení škody či ovlivnění výsledku hospodaření v příčinné souvislosti s onou negativní událostí,
 • kvalifikovanou pomoc a podporu v řešení sporů (od neformálních posezení, až po soudní spory a arbitráže),
 • zkušenosti, znalosti a kvalifikaci soudního znalce s nejširším oprávněním pro posuzování řízení podniků v republice a s téměř výhradním zaměřením na hospodářskou kriminalitu a zároveň prvního a (zatím) jediného česko-slovenského znalce pro obor ekonomika se zaměřením na řízení podniků.

Co už jsem dokázal?

 • u podniku na Plzeňsku jsem prokázal, že jednatel za dobu výkonu své funkce vyvedl z podniku přes firmy své rodiny přes 32.000.000,- Kč (věc skončila v občanském řízení),
 • u podniku na jihu Čech jsem prokázal, že jednatel vyvedl z podniku přes šest milionů korun přes své známé, kamarády a příbuzné (věc skončila v občanském i trestním řízení),
 • u podniku ve středních Čechách jsem prokázal, že před převodem obchodních podílů na nového majitele původní majitel vyvedl z podniku několik milionů korun přes ovládané a ovládající osoby prostřednictvím fakturace za ceny v místě a čase značně neobvyklé,
 • u obce v Plzeňském kraji jsem prokázal, že zákon o veřejných zakázkách je závazný právní dokument a jeho ignorování starostou není úplně dobrý nápad a že radost z takto “vydělaných” peněz netrvá dlouho,
 • pro orgán činný v trestním řízení se mi podařilo propojit trestnou činnost na severu Moravy s legalizací výnosu z této činnosti na severu Čech,
 • po necelých dvou letech, kdy orgán činný v trestním řízení konal úkony v rámci jedné kauzy, jsem to byl já se svým posudkem a analýzami, kdo posunul případ k zahájení trestního stíhání
 • a mnoho dalších.

Podle průzkumu, který realizovala společnost PwC, se třetina českých společností setkala za poslední dva roky s hospodářskou kriminalitou. V globálním měřítku se pak jedná téměř o polovinu všech dotazovaných firem. (PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey 2018)

Proto se raději dvakrát zamyslete, než řeknete, že zrovna Vám se to nestane a stát nemůže. A pokud už se stalo nebo máte podezření, že se k něčemu takovému chystá, zavolejte, jsem tu pro Vás.

 

lupa