+420 601 260 260     jan.zdrazil@znalecka-cinnost.cz

Znalecká činnost na Slovensku

23. září 2019 jsem byl zapsán i do slovenského seznamu znalců a stal jsem se tak prvním česko-slovenským znalcem v oboru Ekonomika (na Slovensku Ekonómia a manažment). Odkaz na slovenské Ministerstvo spravodlivosti, kde můžete v seznamu znalců najít mé jméno, je zde.

Co z toho pro mé klienty plyne?

Nejen, že poskytuji znalecké služby v České republice, ale nyní mohu poskytovat znalecké služby i na Slovensku v oboru Kontroling (pojištění profesní odpovědnosti mám uzavřené v souladu s platnou legislativou u pojišťovny Kooperativa). Co je však rovněž zajímavé a pro mé klienty důležité, že mohu tyto služby poskytovat i tzv. “křížem”.

Zákon o o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (136/2010 Z.z.) mi umožňuje vykonávat znaleckou činnost na Slovensku pod českým oprávněním a zároveň zákon o volném pohybu služeb (222/2009 Sb.) mi umožňuje vykonávat znaleckou činnost v České republice jako slovenský znalec. A to je klíčový a zásadní moment.

V České republice je pojem “škoda” a “újma” zpravidla kvalifikován jako pojem tzv. “právní”, ke kterému znalci nepřísluší se vyjadřovat. O tom, že je nesmysl si tyto pojmy výhradně usurpovat a že škoda, jako finančně vyjádřená újma, je rozhodně i pojmem ekonomickým, diskutuji s právníky poměrně často. A pomalu se mi je daří přesvědčovat. Výhodou mého znaleckého oprávnění na Slovensku pak je, že jsem znalcem zapsaným pro odvětví Kontroling, která má následující obsahové vymezení

metodické posúdenie správnosti použitia všeobecne záväzných, vedecky podložených predpisov a postupov v oblasti rozpočtovníctva, kalkulácií, cenotvorby, stanovenia výšky škody, ušlého zisku, respektíve finančnej ujmy vrátane vypracovania ekonomicko-finančnej analýzy.

Mohu tak s klidným svědomím v České republice posuzovat výšku škody a ušlého zisku, a to jako znalec zapsaný na Slovensku.

Zároveň pak mají moji klienti další důkaz o tom, že to, co dělám, dělám dobře, neboť proto, abych se znalcem na Slovensku stal, jsem musel absolvovat poměrně náročnou zkoušku na Ekonomické univerzitě v Bratislavě.

Stal jsem se tak prvním česko-slovenským znalcem v oboru Ekonomika a zároveň tak jedním z velmi mála lidí, kteří nejen, že mají kulaté razítko se státním znakem, ale mají kulatá razítka dvě a každé je s jiným státním znakem.