00420 601 260 260     jan.zdrazil@znalecka-cinnost.cz

Forenzní služby

Mizí z podniku Vaše peníze? Váš majetek? Zdá se, že podnik nedosahuje očekávaných hospodářských výsledků? Nezávisle a efektivně vyšetřuji podvody, zkreslování údajů o stavu hospodaření a další neetické, nemorální a nezřídka nelegální jednání. Poskytuji forenzní analýzy hospodaření, procesů, vztahů.

Zajímá mě víc

Znalecká činnost

Jsem znalcem s nejširším oprávněním pro posuzování řízení podniků v rámci České republiky. Zároveň se úzce specializuji na znalecké zkoumání v rámci hospodářské kriminality.

Zajímá mě víc

Poradenství a Interim Management

Potřebujete optimalizovat náklady, vyjednat lepší podmínky kontraktů, snížit pracovní kapitál, zlepšit vymáhání pohledávek, přenastavit procesy tak, aby Váš podnik fungoval efektivněji? Hledáte manažera (CEO, CFO, krizového) na záskok, který by vykryl aktuální potřebu Vašeho podniku?

Zajímá mě víc

Forenzní služby

Mizí Vám z podniku Vaše peníze? Váš majetek? Nedosahuje podnik očekávaných hospodářských výsledků? Jsem tu proto, abych Vám pomohl….

Číst dál

Znalecká činnost

Jsem znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni pod č.j. Spr 250/2012 pro základní obor Ekonomika, odvětví Řízení,…

Číst dál

Poradenství a Interim Management

Trápí Vaše podnikání běžné provozní problémy? Potřebujete optimalizovat náklady, vyjednat lepší podmínky kontraktů, snížit pracovní kapitál, zlepšit vymáhání pohledávek,…

Číst dál